Volunteer .

Perplex is completely run by volunteers. We are always looking for volunteers who would like to help out at our activities. Would you like to help run a cafe afternoon? Are you good at thinking of interesting questions for our 'aansnijmoment' during the dessert or would you like to host a dinner? Then we would love to discuss this with you over coffee! Contact us here .

Support us .

Perplex depends on gifts and donations. With the money we can purchase coffee and tea, cook meals and fix up the place. Are you enthusiastic and do you want to support us? That is possible by making a donation on NL94 INGB 0000344133 in the name of 'Stichting de Verwondering'. You can add 'donation Perplex' in the despricption. Because of the ANBI status, your gift is tax-deductible.

ANBI .

St. De Verwondering (opgericht in 1993) is een interkerkelijke stichting in Nijmegen die geïnspireerd door het christelijk geloof op een praktische manier Gods liefde wil uitdragen.

De inkomsten van de Verwondering bestaan uit giften van particulieren en kerken, huur opbrengsten, opbrengsten van openingstijden van het koffiehuis en een jaarlijkse subsidie van de gemeente Nijmegen
Er is geen winstoogmerk. Elk jaar wordt door het bestuur een begroting vastgesteld met daarin een raming van kosten en baten. De penningmeester van de stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering en legt jaarlijks verantwoording af. De stichting heeft een ANBI status. Kijk hier voor meer informatie omtrent de ANBI status