Vrijwilliger worden .

Perplex wordt volledig gerund door vrijwilligers. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het runnen van activiteiten. Lijkt het je leuk om af en toe een studiecafé te runnen? Of ben je een held in het bedenken van goede vragen voor het aansnijmomentje en host jij graag een keer het diner? Dan drinken we graag een keer een koffietje/biertje met je! Neem contact met ons op!

Steun ons .

Perplex is afhankelijk van haar giften van anderen. Met dat geld kunnen wij de koffie en thee aanschaffen, koken voor het Donderdag Diner of bijvoorbeeld waar nodig het pand opknappen. Ben jij daarom enthousiast voor wat wij doen en wil je ons ondersteunen? Dan kan dat door een gift over te maken naar NL94 INGB 0000344133 t.n.v. Stichting de Verwondering. Doe dit onder de vermelding donatie Perplex. De stichting heeft een ANBI status, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar.

ANBI .

St. De Verwondering (opgericht in 1993) is een interkerkelijke stichting in Nijmegen die geïnspireerd door het christelijk geloof op een praktische manier Gods liefde wil uitdragen.

De inkomsten van de Verwondering bestaan uit giften van particulieren en kerken, huur opbrengsten, opbrengsten van openingstijden van het koffiehuis en een jaarlijkse subsidie van de gemeente Nijmegen
Er is geen winstoogmerk. Elk jaar wordt door het bestuur een begroting vastgesteld met daarin een raming van kosten en baten. De penningmeester van de stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering en legt jaarlijks verantwoording af. De stichting heeft een ANBI status. Kijk hier voor meer informatie omtrent de ANBI status